Azure Active Directory Sync handmatig starten

Azure Active Directory Sync synchroniseert standaard elk half uur. Indien dat niet snel genoeg is kan je het synchronisatie proces met de hand starten.

Import-Module “C:\Program Files\Microsoft Azure AD Sync\Bin\ADSync\ADSync.psd1”
Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta
Translate »