LDAP query om gebruikers op te vragen die niet op disabled staan.

(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(!UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))