Tag: Exchange

Alle mailboxen tonen waarop een gebruiker rechten heeft

Handig powershell commando wat een overzicht geeft van alle mailboxen waarop een specifieke gebruiker rechten heeft. In grote omgevingen kan het even duren voordat het script klaar is.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User 'user@corp.com' | Format-List -Property Identity, AccessRights, Deny

Minder betrouwbaar, maar wel stukken sneller is het opvragen van het attribuut msExchDelegateListBL uit Active Directory.

Get-ADUser -Identity 'username' -Properties msExchDelegateListBL | Select-Object -ExpandProperty msExchDelegateListBL
Translate ยป