Hashtable doorlopen met GetEnumerator()

Meestal doorloop je een hastable doormiddel van de sleutels of de waardes. Een andere methode is om de lijst in zijn geheel door te lopen via de functie GetEnumerator().

$myList = @{}
$myList.Add("sleutel01","waarde01")
$myList.Add("sleutel02","waarde02")
$myList.Add("sleutel03","waarde03")

Lijst doorlopen met GetEnumerator()

PS C:\> $myList.GetEnumerator() | % { "$($_.Key) $($_.Value)" }
sleutel01 waarde01
sleutel03 waarde03
sleutel02 waarde02

Lijst doorlopen via het sleutelveld

PS C:\> $myList.Keys | % { "$($_) $($myList[$_])" }
sleutel01 waarde01
sleutel03 waarde03
sleutel02 waarde02
Translate ยป