Active Directory Drive AD:

Één van de leuke mogelijkheden van powershell is het kunnen gebruiken van Active Directory als een bestandsysteem. Dat maakt het gebruik van het commando ls/get-childitem in Active Directory mogelijk.

Active Directory Drive opstarten

Import-Module ActiveDirectory
cd AD:

Opvragen objecten in OU met een bepaalde tekst in de naam

ls -Path *zoektekst* | Select Name

Opvragen objecten recursief

ls -Recurse
Translate »